တပ်ဆင်သည့် ပုံသဏ္ဍာန်

လူနေအိမ်

ပုံမှန် လူနေအိမ်သို့ ဖြန့်ဖြူး သည့်ပုံစံနှင့် ပတ်သက်၍၊ ဓာတ်ငွေ့ထည့်သည့် ဂက်စ်အိုး အမျိုးအစား များမှာ ၁၀ ကီလို၊ ၂၀ ကီလို၊ ၅၀ ကီလိုဆံ့သည့် ဂက်စ်အိုးများကို အသုံးများပါသည်၊ အဆိုပါ ဂက်စ်အိုးများကို အိမ်အပြင်ဘက်တွင် ထားရှိပြီး၊ မီတာ (Meter)၊ ထိန်းချုပ်ချိန်ညိှပေးသည့် ကိရိယာ (Regulator)၊ Fuse-operated gas plug၊ နှင့် ဓါတ်ငွေ့ယိုစိတ်သည့်အခါတွင် အချက်ပေးသည့် Gas leak alarm အစ ရှိသည်တို့ကို တပ်ဆင်၍ ဘေးကင်း လုံခြုံမှု ရှိစေရန် ဖြန့်ဖြူးပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ

အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများမှ တစ်ခန်းချင်းစီ အတွက် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ငွေ့ကို တပြိုင်နက်တည်း ဖြန့်ဖြူးသည့် ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုသည့် နေအိမ်များသည် ဂက်စ်အိုးကို နေအိမ် အတွင်းတွင် ထားရှိကြပါသည်။ LPG Supply System နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုမည် ဆိုပါက ဂက်စ်အိုး၊ ဓာတ်ငွေ့ သို့လှောင်ကန်ကို ဘေးကင်း လုံခြုံစွာ အိမ် အပြင်ဘက်တွင် ထိန်းသိမ်း ထားရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ဓာတ်ငွေ့ ဖိအားနည်းနည်းနှင့် ဖြန့်ဖြူး ပေးနိုင်မည် ဖြစ်၍ ပိုမိုဘေးကင်း လုံခြုံမှုရှိကာ စိတ်အေးချမ်သားစွာ ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

စားသောက်ဆိုင်၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ

စားသောက်ဆိုင်၊ ဈေးဝယ်စင်တာ များတွင် အသုံးပြုသည့် အခါတွင် နေအိမ်သုံးနှင့် နိုင်ယှဉ်ပါက လူဦးရေ အများအပြား စုဝေးသည့်နေရာ ဖြစ်သည့်အတွက် အထူးသဖြင့် ဘေးကင်း လုံခြုံမှုရှိစေရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည် တပ်ဆင်မည့် စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများမှာ ရှေ့တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ အပြင် Individual-use alarms၊ ဓာတ်ငွေ့ယိုဖိတ်မှုကို အချက်ပေး၍ ဓာတ်ငွေ့ စီးဆင်းမှုကို ဖြတ်တောက်ပေးသည့် ကိရိယာများ (Interlocking gas leak alarm/shut-off devices) ကိုလည်း တပ်ဆင်၍ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေရန် ဖြန့်ဖြူး ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

စက်မှုလုပ်ငန်း

LP ဓာတ်ငွေ့ကို အိမ်သုံး၊ စာသောက်ဆိုင်နှင့် ဈေးဝယ်စင်တာ များအတွက် အသုံးပြုမှုအပြင် စက်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက်ပါ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြု နေကြပါသည်။ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်း၊ အထည်အလိ်ပ် လုပ်ငန်း၊ သံထည်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းနှင့် ဆေးသုတ် လုပ်ငန်းတွင် အခြောက်ခံခြင်း အစရှိသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ဓာတ်ငွေ့ကို ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြု နေကြပါသည်။ ထို့အပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း LP ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။